Koncepcja pracy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w GórzePraktyki

Procedura odbywania praktyk zawodowychStatut

Statur Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze (CKPiU) jest publiczną placówka oświatową powołaną uchwałą nr 9/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001 roku.Zarządzenie nr 10/2013/2014

W sprawie wdrożenia nowego Biuletynu Informacji Publicznej i ustalenia nowego Regulaminu Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze.